Үнийн санал

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

Starter

pack
₮10'800'0002 сар
 • Бүтээлч төсөлт ажил.
 • Брэндийн дүр төрх тодорхойлох.
 • Брэндийн хэв маягын чиглэл тодорхойлох.
 • Тогтвортой хөгжлийн стратеги бий болгох.
 • Төсөлт ажилууд хэрэгжүүлэх.
 • Сошиал медиа хөгжүүлэлт

Pro

pack
₮32'000'0006 сар
 • Бүтээлч төсөлт ажил.
 • Брэндийн дүр төрх тодорхойлох.
 • Брэндийн хэв маягын чиглэл тодорхойлох.
 • Тогтвортой хөгжлийн стратеги бий болгох.
 • Төсөлт ажилууд хэрэгжүүлэх.
 • Сошиал медиа хөгжүүлэлт

Special

pack
₮60'000'00012 сар
 • Бүтээлч төсөлт ажил.
 • Брэндийн дүр төрх тодорхойлох.
 • Брэндийн хэв маягын чиглэл тодорхойлох.
 • Тогтвортой хөгжлийн стратеги бий болгох.
 • Төсөлт ажилууд хэрэгжүүлэх.
 • Сошиал медиа хөгжүүлэлт

Бизнес хөгжүүлэлт ба брэнд стратеги

Starter

pack
₮10'800'0002 сар
 • Зорилтот зах зээлийг тодорхойлох хэрэгчлэгчдийг бий болгох
 • Зорилго, алсын харааг тодорхойлж ялгах
 • Ялгарал болон давуу талыг олж үнэ цэнийг тодорхойлох
 • Олон улсын зах зээлд өрсөлдөх боломжийг бий болгох

Pro

pack
₮32'000'0006 сар
 • Зорилтот зах зээлийг тодорхойлох хэрэгчлэгчдийг бий болгох
 • Зорилго, алсын харааг тодорхойлж ялгах
 • Ялгарал болон давуу талыг олж үнэ цэнийг тодорхойлох
 • Олон улсын зах зээлд өрсөлдөх боломжийг бий болгох

Special

pack
₮60'000'00012 сар
 • Зорилтот зах зээлийг тодорхойлох хэрэгчлэгчдийг бий болгох
 • Зорилго, алсын харааг тодорхойлж ялгах
 • Ялгарал болон давуу талыг олж үнэ цэнийг тодорхойлох
 • Олон улсын зах зээлд өрсөлдөх боломжийг бий болгох