Үйл ажиллагааны чиглэл

Бид үйл ажиллагаагаараа дамжуулан хувцас загварын салбарт хурдацтай хөгжиж буй ирээдүйтэй онцгой брэндүүдтэй хамтран ажиллаж тэдгээрийн бизнесийн үйл ажиллагааны цар хүрээг тэлхэд туслан дэмжин хөгжүүлэх, олон улсын стандартад хүргэн таниулах зорилготой.

Холбоо барих

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

 • Бүтээлч төсөлт ажил
 • Брэндийн дүр төрх тодорхойлох
 • Брэндийн хэв маягын чиглэл тодорхойлох
 • Тогтвортой хөгжлийн стратеги бий болгох
 • Төсөлт ажилууд хэрэгжүүлэх
 • Шинэ санаа боловсруулах

Бизнес хөгжүүлэлт ба брэнд стратеги

 • Зорилтот зах зээлийг тодорхойлох хэрэгчлэгчдийг бий болгох
 • Зорилго, алсын харааг тодорхойлж ялгах
 • Ялгарал болон давуу талыг олж үнэ цэнийг тодорхойлох
 • Олон улсын зах зээлд өрсөлдөх боломжийг бий болгох

Зуучлалын үйлчилгээ

 • Итали улсын Милан хотод зохион байгуулагдах загварын долоо хоногт дотоодын брэнд оролцуулах
 • Итали улсын Милан хот дахь Showroom -д дотоодын брэндийг байршуулах

Стилистийн үйлчилгээ

 • Энтертайнмент сурталчилгаа
 • Театер, кино урлаг
 • Хувь хүн

Имидж тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ

 • Албан байгууллага
 • Хувь хүн

01. Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

 • Бүтээлч төсөлт ажил
 • Брэндийн дүр төрх тодорхойлох
 • Брэндийн хэв маягын чиглэл тодорхойлох
 • Тогтвортой хөгжлийн стратеги бий болгох
 • Төсөлт ажилууд хэрэгжүүлэх
 • Шинэ санаа боловсруулах

02. Бизнес хөгжүүлэлт ба брэнд стратеги

 • Зорилтот зах зээлийг тодорхойлох хэрэгчлэгчдийг бий болгох
 • Зорилго, алсын харааг тодорхойлж ялгах
 • Ялгарал болон давуу талыг олж үнэ цэнийг тодорхойлох
 • Олон улсын зах зээлд өрсөлдөх боломжийг бий болгох

03. Зуучлалын үйлчилгээ

 • Итали улсын Милан хотод зохион байгуулагдах загварын долоо хоногт дотоодын брэнд оролцуулах
 • Итали улсын Милан хот дахь Showroom -д дотоодын брэндийг байршуулах

04. Стилистийн үйлчилгээ

 • Энтертайнмент сурталчилгаа
 • Театер, кино урлаг
 • Хувь хүн

05. Имидж тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ

 • Албан байгууллага
 • Хувь хүн